تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

-لطفا نیم ساعت قبل از ساعت اعلام شده در دانشگاه حضور داشته باشید.

-دانشجویانی که فرم های خود را تحویل داده اند ولی نامشان در لیست زیر نیست هر چه سریعتر با مدیر گروه تماس بگیرند.

-تمامی دفاع ها در روز پنج شنبه و در ساختمان علوم برگزار خواهد شد.

-بعضی از دفاع ها به صوورت موازی برگزار خواهد شد.

ساعت کلاس اول کلاس دوم
8
سارا کبیری
محبوبه نظری
8:30
محمد صفری
نفیسه سجادیان
9
سولماز فریدونی
زینب ممتاز جهرمی
9:30
الهام صفری
ناهید زارع
10
ابوذر سهرابی
سجاد محمدی نژاد
10:30
میلاد باقری
 
11    
11:30    
12    

 

تاریخ درج خبر:26 شهريور ,1398 4:47 ب.ظ

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396