تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 بر اطلاع از درس هایی که در نیمسال اول 98 برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات ارائه می شوند، فایل پیوست  را بار گذاری نمایید. این درس ها بر اساس چارت رشته مشخص شده اند. درس هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اند، ارائه می شوند. درس هایی که خط خورده اند، در این نیمسال ارائه نمی شوند و در نیمسال دیگر ارائه می شوند.

 
 

 بر اطلاع از درس هایی که در نیمسال اول 98 برای رشته تکنولوژی نرم افزار ارائه می شوند، فایل پیوست  را بار گذاری نمایید. این درس ها بر اساس چارت رشته مشخص شده اند. درس هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند، ارائه می شوند. توضیحات درون فایل را با دقت بخوانید.

 

فایل پیوست
تاریخ درج خبر:14 مرداد ,1398 8:48 ق.ظ

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396