تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

با توجه به پیشنهاد دانشجویان و محدودیت ظرفیت اساتید، در جلسه برگزار شده اساتید دانشجویان به شرح زیر مشخص شدند:

نام و نام خانوادگی دانشجو نام استاد راهنما
سمیرا اسد زاده دکتر رضایی
احسان برزگر دکتر رضایی
محسن جمشیدی دکتر حسن زاده
کبری روستا دکتر آریابرزن
محمد حسین زارع دکتر دهقانی
امیدرضا نجاتی دکتر کشاورزی
نرجس یزدانی دکتر حسن زاده
صفار دکتر پیروی
رقیه مجدابادی دکتر دهقانی

تغییر استاد راهنما به هیچ وجه امکان پذیر نیست

 استاد راهنمای پایان نامه استاد درس سمینار نیز می باشد بنابراین دانشجویان باید ترم آینده درس سمینار را نیز با همین اساتید اخذ کنند

حتما در اسرع وقت به استاد راهنمای خود مراجعه و نسبت به تعیین موضوع اقدام کنید

تاریخ درج خبر:21 خرداد ,1398 8:07 ق.ظ

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396