تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

به دلیل هماهنگی با آرایش ترم دانشجویان کارشناسی پیوسته نرم افزار، زمان ارایه درس های رشته تکنولوژی نرم افزار (کارشناسی نا پیوسته) تغییر پبدا کرده است. در چارت جدید، درس ها به دو گروه پاییزه و بهاره تقسیم شده اند. درس های پاییزه در نیمسال اول، و درس های بهاره در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شوند. بعضی از درس ها، در هر دو نیمسال ارائه می شوند.

چارت جدید از آدرس زیر قابل دریافت است:

http://ce.miau.ac.ir--> منوی دروس --> چارت پیشنهادی دروس

تاریخ درج خبر:30 مرداد ,1397 8:57 ق.ظ

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396