تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

دانشجویانی کارشناسی ارشدی که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ماه را دارند در یکی از روزهای ۴،۳ یا ۷ شهریور برای انجام کارهای اداری مراجعه کنند. بعد از تاریخ فوق اجازه دفاع داده نخواهد شد. ضمنا قبل از مراجعه اول با استاد راهنمای خود هماهنگی کنید و  استاد راهنما فرم ۰۵ را حتما امضا کند.

تاریخ درج خبر:30 مرداد ,1397 8:47 ق.ظ

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396