تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
نام و نام خانوادگی افتخارات
الهام رضوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دوره روزانه رشته کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
سجاد همایون قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دوره روزانه رشته فن آوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر طوسی
فاطمه عمادی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته کامپیوتر
سارا زارع قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته کامپیوتر
فاطمه صادقی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته کامپیوتر
سعید اکبری قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته فن آوری اطلاعات
زهرا طحان دانشجوی کارشناسی پیوسته با معدل 17/51
سعیده دهقانی دانشجوی کارشناسی پیوسته با معدل 18/62
سید احمد حسینی دانشجوی کارشناسی پیوسته با معدل 18/48
لاله غروی زاده دانشجوی کارشناسی تکنولوژی با معدل 17/27
زهرا یزدانی دانشجوی کارشناسی تکنولوژی با معدل 17/35
مرضیه شکری دانشجوی کارشناسی تکنولوژی با معدل 17/38
ماندانا عسکری دانشجوی کارشناسی تکنولوژی با معدل 18/79
زهرا زارعی دانشجوی کارشناسی تکنولوژی با معدل 17/54
زهره لطفی دانشجوی کارشناسی پیوسته
زهرا هاشمی زاده دانشجوی کارشناسی پیوسته با معدل 17/18

 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396