تاریخ امروز :

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سامانه مدیریت پایان نامه های دانشجویی
سامانه اتوماسیون تغذیه
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
خبرگزاری آنا
وبلاگ دانشجویان کارشناسی پیوسته 87
سایت انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد مرودشت
 
 
              تصویر ویژه

              جمله ویژه

یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید 

دقت کنید !!!

تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند 

ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمت های زندگی نیز اینطور است 

با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

              تقویم اموزشی
امتحانات 16/10/1396 - 28/10/1396
کلاس ها 25/06/1396 - 14/10/1396
حذف و اضافه 10/07/1396 - 13/07/1396
انتخاب واحد 12/06/1396 - 22/06/1396